Skap med hjertet

.. og bygg med hjernen!

IDÈ OG UTFORMING


Har du et ønske, men mangler inspirasjon? Vi hjelper deg med gode idèer og innspill.

OPPUSSING


Det er ikke alltid nytt er et alternativ, da er det viktig med gode løsninger for å skape nye ting av gamle utgangspunkt.

GRUNNARBEID


Helt fra idèen er klekket, til første spadetak settes i bakken, til du står med nøkkelen i hånda – vi hjelper deg hele veien.

BROSJYRE

Ønsker du mer informasjon eller en bredere presentasjon av selskapet og hva vi gjør, kan vi tilby tilsendt brosjyre

LAST NED

MØT & SPØR

Står du fast i mangel på idèer som skaper resultatet du ønsker? Vi hjelper deg gjerne videre med forslag til fremgangsmetoder og løsninger.

KONTAKT OSS

ALLE TJENESTER

Grunnarbeid

Alt innen grunnarbeid: Drenering, parkering, grøfting, tomtearbeid, hage, opparbeiding av uteområder, plen, vegetasjonsrydding

Kontakt »

Transport

Massetransport, maskinfrakt og annet utstyr med godt utstyrte og moderne tippbiler, krokbiler og trekkvogner for private og offentlige kunder

Kontakt »

Masseforflytting

Til- og frakjøring av masser, opplasting på anlegg, flytting på lukket område, deponering, drift av deponi. Helårsdrift med tippbiler, krokbiler og trekkvogner, hjullastere og traktorer

Kontakt »

Brøyting

Brøyting av industriområder, privatveier, borettslag, sameier, kommunale og fylkesveier med moderne maskinpark av hjullastere, traktorer og lastebiler

Mer »

Strøing

Salting og strøing av alle typer områder og veier med traktorer og lastebiler

Kontakt »

Vårrengjøring

Kosting, feiing, spyling, generell rengjøring, oppsamling og deponering med maskiner og håndverktøy

Kontakt »

Kantslått

Kantslått av fylkesveier med hjullastere og traktorer, slått og balging på oppdrag for privatmarkedet

Kontakt »

Parklig vedlikehold

Gressklipping, manuell slått, vedlikehold grønt- og parkområder, spyling, rengjøring, opparbeiding av grøntarealer og plen

Kontakt »

Tømrer

Alt innen tømrerarbeid. Oppussing, tilbygg, nybygg, uteområder, kjøkkenmontering og serviceoppdrag

Kontakt »

Betongarbeid

Forskaling og muring for uteområder, mindre plater, garasje, støttemurer og pyntemurer

Kontakt »

Veivedlikehold

Spyling, feiing, rengjøring, skiltarbeid, stikkesetting, skoging, grusing av veier og øvrig forefallende arbeid

Kontakt »

Pukk, singel & jord

Salg og tilkjøring/levering av steinmasser i forskjellige fraksjoner og kvalitetsjord til hage eller plen

Kontakt »